Nõmme Silmakeskus

Info: 656 76 77 Broneeri aeg

Kaebuste lahendamise kord

Üldine kord

  1. Kaebusega on võimalik pöörduda kõigil, kellele on siin osutatud tervishoiuteenust. Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volikiri.
  2. Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist.
  3. Volikiri peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid ühesel mõistetav.
  4. Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.
  5. Kaebustes sisalduvaid delikaatseid isikuandmeid käsitletakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest.

I Kirjalikud kaebused

  1. Kirjaliku kaebuse võib esitada vabas kirjalikus vormis.
  2. Kirjalikuks kaebuseks on posti teel tulnud kaebus, e-kirjana saadetud kaebus või isiklikult üle antud kaebus.
  3. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, isikukood, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina ,telefonikõnena-vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).
  4. Kõik saabunud kirjalikud kaebused registreeritakse, säilitatakse eraldi kaustas.
  5. Kirjalikule kaebusele saadetakse 10 päeva jooksul kirjalik vastus. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast.

II Suulised kaebused

  1. Suulised kaebused registreeritakse eraldi kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse kohta.
  2. Juhatus vastab kohe või vähemalt 10 päeva jooksul, kas suuliselt või kaebuse esitaja tagasiside soovist lähtuvalt kirjalikult. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast.

III Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole

  1. Eesti Haigekassa, Lastekodu 48 Tallinn, tel.16363 või 6696630, info@haigekassa.ee
  2. Terviseamet, Tallinn, Tartu mnt 85, tel. 6943500, kesk@terviseamet.ee

Kontakt

Aadress: Rahu 2a, Tallinn, Nõmme, 11619
Info tel.: 656 76 77
E-mail: info@silmakeskus.ee
Broneeri aeg
Vaata juhiseid ja suuremat kaarti